Обучения

За придобиване на правоспособност на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

I. Заявителят на предстоящото обучение, трябва да има в предвид следното:

 1. Изискуемото входящо ниво е основно образование
 2. Изисква се медицинско свидетелство
 3. Две паспортни снимки

II. Списък на професии :

 1. "Машинист на мостови и козлови кранове - II степен за кранове с товароподемност до 40т."
 2. "Машинист на мостови и козлови кранове - II степен за кранове с товароподемност до 40т. - съкратена програма"
 3. "Машинист на кулокранове - II степен за кранове с товарен момент до 160 тонметра"
 4. "Машинист на кулокранове - II степен за кранове с товарен момент до 160 тонметра съкратена програма"
 5. "Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни, или несамоходни шасита”- II степен за кранове с товароподемност до 16т."
 6. "Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни, или несамоходни шасита”- I степен за кранове с товароподемност до 16т."
 7. "Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит”- II степен за кранове с товароподемност до 32т."
 8. "Машинист на подвижни работни площадки"
 9. "Машинист на котли с високо налягане”- III степен"

 

Log in