Обучения

Оферти за професионално обучение

Строителният Квалификационен Център предоставя на Вашето внимание следните оферти за професионално обучение на изпълнителски кадри         

Оферти за професионално обучение.

 • модулно обучение по част от професията (само по дадена специалност);
 • обучение за придобиване на квалификационна степен;
 • курсове за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение)
 • курсове за машинно заваряване на полиетиленови тръби
 • курсове за заваряване
  • Ръчно електродъгово заваряване
  • Мак – миг – заваряване
  • Виг – заваряване
  • Газокислородно заваряване и рязане

Всички курсове провеждани по специалностите се провеждат задължително с предварително договаряне с Възложителя на професионалното обучение.

Място на провеждане: На договорено място с Възложителят.

Начин на провеждане: Лекторите в хронологичен ред спират вниманието на обучаемите по тематиката на дадения модул (специалност). След което се провежда теоретичен тест с обучаемите, с предварително подготвени теоретични тестове от обучаващата институция. При курсовете по заваряване се провеждат изпити по теория и практика. Участниците получават свидетелство за правоспособност по заваряване. 

 Приключването на курса на обучение за част от професията или продобиване на квалификационна степен се удостоверява с удостоверение за професионално обучение образец 3 – 37 одобрен от МОН или със свидетелство за професионална квалификация образец № 3 – 54 одобрен от МОН. Известна част от изискванията за получаване на това свидетелство се свеждат до:

 • Възраст над 16 години;
 • Образование над 6 клас;
 • Трудов стаж – 6 месеца (в строителството)
 • Други документи, с които се доказва общообразователна или професионална подготовка (ако има такива).

Определяне на входящото ниво, формите и плановете на обучение и всички въпроси свързани с присвояването на квалификационни степени на обучаемите, ще става със съдействието на представител от СКЦ.

Професионалното обучение задължително се предхожда от подписване на договор от двата юридически субекта участници в процеса.

Времето за провеждане, както и цената на мероприятието задължително предварително се договарят с Възложителя на професионалното обучение.

Log in