Обучения

.04.2024 Курс за длъжностно лице за контрол по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД – 07-2 от 16.12.2009г.

От 01.01.2010г. е в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г.

Строителният Квалификационен Център ще проведе курс за длъжностно лице за контрол по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД – 07-2 от 16.12.2009г. на .04.2024г. в който подробно ще бъдат разгледани:

  • условията и реда за провеждане на периодично обучение
  • инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • разглеждане на различни казуси в съответствие с изискуемите приложения от чл. 11 ал. 5 от Наредбата
  • разглеждане на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. 

Участниците в курса получават освен сертификат за преминатия курс и идентификационна карта.

С горепосочената тематика задължително трябва да бъдат запознати назначените длъжностни лица с трудов договор, които ще носят отговорност относно безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в строителното предприятие.

Дата:......................................

.04.2024г.

Начало:.................................

09.00ч.

Регистрация:........................

08.45ч.

Място на провеждане:.......

Пл. Гарибалди, ул. "Ангел Кънчев"2

Лектор:.................................

д-р. инж. Лъчезар Хрисчев

Такса за участие с ДДС:....

150.00лв. - включва 2 кафе-паузи и 1 обяд /

 

 

 

 

 ПРОГРАМА

 

 

.04.2024г.

от 08:50

до 09:00

 регистрация

от 09:00

до 10:30

 работна сесия

от 10:30

до 11:00

 кафе-пауза

от 11:00

до 12:30

 работна сесия

от 12:30

до 13:00

 обяд

от 13:00

до 15:30

 работна сесия

от 15:00

до 15:30

 кафе - пауза

от 15:30

до 17:00

 работна сесия

 

Участниците получават:

  1. Удостоверение за преминат курс
  2. Идентификационна карта
  3. CD – актуални нормативни документи и наредби използващи се в ежедневието на длъжностните лица
  4. Данъчна фактура
  5. Помощни материали необходими за курса.
  6. Персонална консултация /при нужда/

Уважаеми участници, изпращането на заявка предварително е задължително.

Въз основа на получените данни от Вас ще издадем фактури, удостоверения. 

 Моля, след изпращане на заявката за участие, да позвъните на телефон 0877747969 за потвърждение за получаването й.

Заявка за участие

Log in